Förstudier till robust brandlarm för exempelvis motorrum har utförts. Produkten är baserad på tvåtråds-teknik och har elektronik för upp till +150 graders drift.