För CE-certifiering av en resistansmeter för kvalitetsmätning i produktion gjordes en utredning för att ta reda på vilka direktiv och standarder som var applicerbara. I uppdraget ingick också att granska den nuvarande konstruktionen efter bristfälligheter mot CE, samt att ge förslag på förbättringar.

EMC-mätningar i precompliance-labb utfördes, och enheterna modifierades tills de uppfyllde CE-kraven. Detta arbete gav kunden värdefull information inför en omläggning av kretskorten.