Vi har utvecklat ett inbrottslarm som består av en glasskrossdetektor med tillhörande kontrollenhet. Larmet har extrema tillförlitlighetskrav. Det finns ingen tolerans för fellarm då glassensorn är avsedd för applikationer som är känsliga för inbrott. Centralt i vårt utvecklingsarbete var att lyckas med utvecklingen av den komplexa algoritm som krävdes för att detektera faktiskt larm från falskt larm. Andra viktiga krav var att konstruktionen måste vara enkel, liten och billig och ändå både robust och strömsnål.