Vi har stått till tjänst med specialisthjälp till kraftsystem (kraftkort) till apparat i tyskt stridsflyg. I det mer än tre manår långa uppdraget ingick utredning, specifikation, 5 kortenheter, DC/DC- och AC/DC-omvandlare, mikrokontroller, realtidsprogram och dokumentation.