Mjukvara

Inom programvaruutveckling kan nämnas drivrutiner, nätverksprogram och användargränssnitt samt tekniska tillämpningar såsom bildanalys och kommunikationsapplikationer. Realtidskrav är vanliga i våra projekt.
På NOW utvecklar vi mjukvara för krävande applikationer, där det ofta ingår bildbehandling, videodistribution, signalbehandling, motorstyrning, industriell kommunikation, mät- och kalibreringsfunktioner.

Applikationerna ställer ofta höga krav på tillförlitlighet och realtidsrespons, vilket vi kan möta tack vare våra väl fungerande och beprövade arbetsmetoder, tekniska kunnande och moderna utrustning.

Genom åren har vi varit delaktiga i många olika projekt och har byggt upp en bred och gedigen kompetens. Vi är noga med att hålla oss uppdaterade med ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Vi har kompetens inom bland annat C/C++, C#, VHDL, inbyggda system, Embedded Linux, och speciellt för strömmande video, V4L och Gstreamer, GUI-utveckling i Windows/Linux, LabView och Matlab.

 


Reference projects within software:

Trådlös sensorenhet

Utveckling av elektronik och mjukvara för batteridriven trådlös sensorenhet i kalibreringsverktyg. I projektet ingick bland annat Bluetooth Low Energy, laser, ...

Test av säkerhetskritisk programvara

Vår visionplattform AVT används för rekursiva tester av säkerhetskritisk programvara. Under utvecklingen av programvaran tillförs funktioner och buggar rättas. Efter ...

Avsyning av kanter på metalldetaljer

Ett verktyg har tagits fram för avsyning av kanter på metalldetaljer i produktion. Det kontrollerar mått och form, och letar ...

Avsyning av automatsvarvning

Vid svarvning kan fel uppkomma på grund av slitet eller trasigt verktyg. Vi har utvecklat ett visionsystem för automatisk avsyning ...

Kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV)

Vi har utvecklat ett visionssystem för kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV). Systemet används i branscher där produktnamn och annat ...

Videodistribution med GigE Vision

Vi har systemerat och utvecklat en familj av kretskort för videodistribution över Ethernet enligt standarden GigE Vision. Videon skickas i ...

Inbrottslarm

Vi har utvecklat ett inbrottslarm som består av en glasskrossdetektor med tillhörande kontrollenhet. Larmet har extrema tillförlitlighetskrav. Det finns ingen ...

Litet interface-kort för störig miljö

Ett litet interface-kort för störig miljö har tagits fram. Kortet har ett RS485-interface där man kan styra terminerings- och bias-motstånd, ...

Testsystem

Vi har utvecklat ett testsystem med nålfixtur för sluttest och kalibrering av kretskort. Matningsspänning och mätinstrument ansluts via nålarna, och ...

Kemisk industri

Vi blev kontaktade av ett företag som hade problem med en av sina produkter, en mätapparat inom kemisk industri. Vi ...

GPS-tracking i realtid

I ett kunddrivet projekt var vi med och utvecklade elektronikhårdvaran till en tracker som används till att spåra t.ex. barn ...

Kretskort för kommunikation

Ett kretskort för kommunikation mellan olika gränssnitt har tagits fram. Kortet har en ARM-processor i STM32F-serien, med ett SPI-Flash, och ...

Lånesystem till hyrcyklar

Vi har utvecklat all elektronik till ett lånesystem för hyrcyklar. Idag kan man hyra dess cyklar i en av Europas ...

Styrkort för DC-motorer och stegmotorer

Styrkort för DC-motorer och stegmotorer med avkodare, lägesgivare och fotosensor. Kortet styrs av en PC104-modul via en ISA-buss, och innehåller ...

Vision applikation i produktion

En vision-applikation har tagits fram för att i produktion avsyna en mekanisk detalj. Systemet letar efter skador på produkten, där ...

Generellt I/O-kort

Ett litet och kompakt generellt I/O-kort med utgångar för kraft, analoga I/O för 0-20 mA eller 0-28 V, och digitala ...

Trygghetslarm för äldre

Vi har utvecklat ett komplett system för Trygghetslarm för äldre. Det unika med vårt trygghetslarm är att det fungerar både ...

Mikroskopkamera

Vi har tagit fram en monokrom CCD-kamera för användning i ett elektronmikroskop. Kameran har en On Semi KAI-04070-sensor, med 2048×2048 ...

Analys av signaler från RFID-taggar med Matlab

Ett verktyg i Matlab för att filtrera och analysera RFID-data har använts för att optimera hårdvaran där signalerna avkodas ...

Analys av medicinska mätdata i Matlab

Ett verktyg i Matlab har tagits fram för att anpassa funktioner till medicinska mätdata från experiment med luminiscens och fluorescens ...

Kort som kommunicerar med RFID-taggar

Vi har tagit fram ett kretskort och antenner som kommunicerar med RFID-taggar, både halv- och fullduplex. En bärvåg från TX-antennen ...

H.264 -kodning och avkodning av full HD-video

Vi har utvecklat en plattform för H.264-kodning och avkodning av full HD-video, 1080p30, cirka 3 Mbps. Bit rate kan vara ...

Datainsamling (HDLC, synkro-digital)

Omkonstruktion av enhet för datainsamling avsedd för kalibrering av vapensystem. Apparaten har såväl analoga som digitala ingångar (HDLC, synkrodigital) med ...

Avsyning av bockning

På mycket kort tid tog vi fram ett visionsystem med två Firewire-kameror, belysning, styrelektronik och PC-programvara, för automatisk avsyning i ...

Datakommunikation över 2-tråd

För utvärdering av dataöverföring på tvåtråd, överlagrat på matningsspänningen, har vi för kunds räkning tagit fram två kretskort. Dataöverföringen sker ...

Integrator för MEMS-givare

En integrator speciellt utvecklad för MEMS-givare ingick i en förstudie i syfte att hitta en ersättare för konventionella lösningar. I ...

Professional filmkamera med HD-upplösning

Vi har deltagit i framtagningen av en professionell filmkamera med HD-upplösning. Kameran sparar filmen i RAW-format med full HD-upplösning (1920×1080) ...

RF-kretskort

Konstruerat delar av ett RF-kretskort för radarmiljö-simulering 0,5 till 2 GHz. Kortet innehåller bland annat 2 GHz PLL:er med -150dBc/Hz ...

Mätning av hål

För mätning av hål (kylkanaler) med mera i verktygstål, har vi utvecklat visionfunktion för integrering i kundens maskin. Bland annat ...

Avsyning i produktion

Ett visionsystem har tagits fram för avsyning i produktion av koaxialkablar, för att löpande kontrollera kvaliteten på jordflätan, för att ...

Avsyning av förtennad kabel

Ett visionsystem för avsyning av förtennad kabel har tagits fram. Systemet letar efter hål i förtenningen. Systemet avsynar kabeln i ...

Simulering av IR-kamera i Matlab

Ett verktyg i Matlab för att kalibrera och simulera en IR-kamera. Här kan också 3D-brus mätas på filmsekvenser, vilket är ...

Modulär datainsamling

Utveckling av hårdvara och programvara för datainsamling av video och ljud för fartygssystem. Uppdraget innehåller flera projekt, varför systemet är ...

Distribution av MPEG4-video

Distribution av MPEG4-video över nätverk för övervakning av process. Server/client-moduler omvandlar DirectShow-teknologi, och kan lätt integreras i VisualStudio.net-miljö ...

Flödesmätare

Konstruktion av flödesmätare. Instrumentet mäter flöde med tryck-diff-metoden (linjärpot.). Användaren läser av flödet på en LCD-display. Instrumentet styrs av en ...

Militär CCD-kamera med bildkomprimering

Militär CCD-kamera med bildkomprimering, mekanik, elektronik och programvara. Kameran filmar en 14-bitars 2048×2048 video i 160 Msamples/s. En ickeförstörande bildkomprimering ...

Styrkort (DVI)

Styrkort för styrning av 30″ DVI-flatskärm. En mikroprocessor från Atmel hanterar displaystyrning och serieportskommunikation. Systemet sitter i operatörsplats med militära ...

Visionsystem för avsyning

Vi har tagit fram ett visionsystem för avsyning av instrumentpaneler. Systemet är byggt på Windows med DirectShow och Microsoft Visual ...

Videoenhet (mixar bild från två kameror och en dator)

Utveckling av videoenhet som mixar bild från två kameror och en dator, till ett hjälpmedel för synskadade. Enheten ger kontrastförhöjning ...

Inmätning av pendel

Visionapplikation för inmätning av pendel. Pendeln påverkas av virvlar i smält stål som uppstår vid urtappning av stålet ...

Video – uppspelning/inspelning

Integration av videovisningsfunktionalitet i flygburet system. Server och fler-klient visning av MPEG4-kodad video med systemannotering. Klientdelarna använder sig av DirectShow-funktionalitet ...

Kvalitetskontroll av tegelpannor, i 2D och 3D (TQC)

Visionsystem i svår miljö med Firewire-kameror och ljudanalys. Systemet (Tile Quality Control, TQC) används för avsyning/kvalitetskontroll vid taktegeltillverkning, både i ...

Visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor

Vi har utvecklat ett visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor i pappersindustrin. Systemet upptäcker skarvning, veck, sprickor, hål mm – allt ...

TFT-Display

Inbyggd 8,4-tums TFT-display med programvara, mekanik och bildbehandling. Displayen används i militärt operatörssystem i tuff miljö för visning av kameravideo, ...

Visionsystem för plastbackar

Visionsystem med bildbehandlingsalgoritmer i produktion för kontroll av position för handtaget på plastbackar avsedda för livsmedel. Backarna kan inte staplas ...

FPGA-utveckling

FPGA-utveckling av Xilinx 4000-serie ute hos kund. FPGA-erna användes bland annat till motorstyrning och diverse signalbehandling. Kretsarna programmerades i VHDL ...

Temperaturreglering med övervakning

Temperaturreglering med övervakning av värmejackor inom exempelvis halvledarindustrin. Styrkort med temperaturmätning med termoelement (K-element) och PID-reglering av temperatur. Inställning av ...

Framegrabber (Linux-baserad)

Vi har tagit fram en Linuxbaserad framegrabber för en mätapplikation. Framegrabbern har två kameraingångar med flexibel triggning, och har ethernetanslutning ...

I/O kort

Vi har utvecklat ett I/O-kort med ett flertal interface mot solenoider, encoders, linjära lägesgivare med mera. Kortet styrs av en ...

Styrkort för sputtringsaggregat

Styrkort för sputtringsaggregat med övervakning av ström, spänning, effekt och energi. Kortet innehåller en Spartan-FPGA från Xilinx, en Rabbit mikroprocessor, ...

Framegrabber/bildprocessor

Vi har utvecklat en bildprocessor för trafiktullar. Det är ett PCI-kort med två kameraingångar för optisk fiber. Utvecklingen har innefattat ...

Displaysystem

Vi har bidragit med mer än 20 manår ute hos kund med arbete med ett avancerat displaysystem, innefattande specifikationer, analog ...

Avsyning av etiketter

Visionystem för avläsning och avsyning av etiketter. En linescan-kamera läser av etiketten när den passerar, och en dator med ett ...

Batteritest – mobiltelefoner

System för batteritest till mobiltelefoner. Ett testhuvud med fjädrande pinnar ansluter mot batteriet, och ett Windows-baserat PC-system, med ett I/O-kort ...

Styr- och reglerprogram till handverktyg

Vi har vidareutvecklat styr-och reglerprogram till ett hydraulstyrt handverktyg för pressning av kabelskor. En PIC-processor programmerades i assembler ...

Videokonverteringsutrustning

Till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat militärt flygande display-system har vi tagit fram en videokonverteringsutrustning, ...

CD-avsyning

Integrerat i en maskin för tillverkning av CD-skivor, har vi tagit fram ett visionsystem för avsyning. Vi har gjort marknadsundersökning ...

Produktionstest av luftdrivna handverktyg

För produktionstest av luftdrivna handverktyg har vi tagit fram utrustning för mätning av moment och varvtal med motorbroms, luftflöde och ...

Linescan-kamera

Vi har systemerat och konstruerat all elektronik till en linescan-kamera, fyra kretskort. CCD:n har åtta utgångar till åtta A/D-omvandlare, varje ...

Jitterdämpare till militär kommunikationslänk

Utveckling av jitterdämpare till militär kommunikationslänk. Vi tog fram analog och digital elektronik. Insampling, datarekonstruktion och digital faslåsning (klockåtervinning) gjordes ...

Inmätning av referensmärken

Vi har utvecklat algoritmer för ett visionsystem för extremt noggrann (30 nm) inmätning av referensmärken i laser-ritmaskin. Referensmärkena har flera ...

Stimuliutrustning

Vi har tagit fram en stimuliutrustning, i flera generationer, till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat ...

Referensinmätning

Vi har tagit fram en mycket kostnadseffektiv visionfunktion för integrering i kunds plåtbockningsmaskin. Vision-algoritmerna baseras på vårt visionbibliotek, och mäter ...

Kretskort till monteringsmaskin

Till en automatisk monteringsmaskin har vi tagit fram ett 10-tal olika kretskort. Samarbetet med kunden började på 80-talet (tiden före ...

CCD-detector till spektrometer

Vi har deltagit i utvecklingen av en detektor till en Echellespektrometer, med drivelektronik till Mpixel CCD, klockgenerering till chipet, 16 ...