Mjukvara

Inom programvaruutveckling kan nämnas drivrutiner, nätverksprogram och användargränssnitt samt tekniska tillämpningar såsom bildanalys och kommunikationsapplikationer. Realtidskrav är vanliga i våra projekt.
På NOW utvecklar vi mjukvara för krävande applikationer, där det ofta ingår bildbehandling, videodistribution, signalbehandling, motorstyrning, industriell kommunikation, mät- och kalibreringsfunktioner.

Applikationerna ställer ofta höga krav på tillförlitlighet och realtidsrespons, vilket vi kan möta tack vare våra väl fungerande och beprövade arbetsmetoder, tekniska kunnande och moderna utrustning.

Genom åren har vi varit delaktiga i många olika projekt och har byggt upp en bred och gedigen kompetens. Vi är noga med att hålla oss uppdaterade med ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Vi har kompetens inom bland annat C/C++, C#, VHDL, inbyggda system, Embedded Linux, och speciellt för strömmande video, V4L och Gstreamer, GUI-utveckling i Windows/Linux, LabView och Matlab.

 


Reference projects within software:

Trådlös sensorenhet

Utveckling av elektronik och mjukvara för batteridriven trådlös sensorenhet i kalibreringsverktyg. I projektet ingick bland annat Bluetooth Low Energy, laser, ...
Läs Mer

Test av säkerhetskritisk programvara

Vår visionplattform AVT används för rekursiva tester av säkerhetskritisk programvara. Under utvecklingen av programvaran tillförs funktioner och buggar rättas. Efter ...
Läs Mer

Avsyning av kanter på metalldetaljer

Ett verktyg har tagits fram för avsyning av kanter på metalldetaljer i produktion. Det kontrollerar mått och form, och letar ...
Läs Mer

Avsyning av automatsvarvning

Vid svarvning kan fel uppkomma på grund av slitet eller trasigt verktyg. Vi har utvecklat ett visionsystem för automatisk avsyning ...
Läs Mer

Kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV)

Vi har utvecklat ett visionssystem för kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV). Systemet används i branscher där produktnamn och annat ...
Läs Mer

Videodistribution med GigE Vision

Vi har systemerat och utvecklat en familj av kretskort för videodistribution över Ethernet enligt standarden GigE Vision. Videon skickas i ...
Läs Mer

Inbrottslarm

Vi har utvecklat ett inbrottslarm som består av en glasskrossdetektor med tillhörande kontrollenhet. Larmet har extrema tillförlitlighetskrav. Det finns ingen ...
Läs Mer

Litet interface-kort för störig miljö

Ett litet interface-kort för störig miljö har tagits fram. Kortet har ett RS485-interface där man kan styra terminerings- och bias-motstånd, ...
Läs Mer

Testsystem

Vi har utvecklat ett testsystem med nålfixtur för sluttest och kalibrering av kretskort. Matningsspänning och mätinstrument ansluts via nålarna, och ...
Läs Mer

Kemisk industri

Vi blev kontaktade av ett företag som hade problem med en av sina produkter, en mätapparat inom kemisk industri. Vi ...
Läs Mer

GPS-tracking i realtid

I ett kunddrivet projekt var vi med och utvecklade elektronikhårdvaran till en tracker som används till att spåra t.ex. barn ...
Läs Mer

Kretskort för kommunikation

Ett kretskort för kommunikation mellan olika gränssnitt har tagits fram. Kortet har en ARM-processor i STM32F-serien, med ett SPI-Flash, och ...
Läs Mer

Lånesystem till hyrcyklar

Vi har utvecklat all elektronik till ett lånesystem för hyrcyklar. Idag kan man hyra dess cyklar i en av Europas ...
Läs Mer

Styrkort för DC-motorer och stegmotorer

Styrkort för DC-motorer och stegmotorer med avkodare, lägesgivare och fotosensor. Kortet styrs av en PC104-modul via en ISA-buss, och innehåller ...
Läs Mer

Vision applikation i produktion

En vision-applikation har tagits fram för att i produktion avsyna en mekanisk detalj. Systemet letar efter skador på produkten, där ...
Läs Mer

Generellt I/O-kort

Ett litet och kompakt generellt I/O-kort med utgångar för kraft, analoga I/O för 0-20 mA eller 0-28 V, och digitala ...
Läs Mer

Trygghetslarm för äldre

Vi har utvecklat ett komplett system för Trygghetslarm för äldre. Det unika med vårt trygghetslarm är att det fungerar både ...
Läs Mer

Mikroskopkamera

Vi har tagit fram en monokrom CCD-kamera för användning i ett elektronmikroskop. Kameran har en On Semi KAI-04070-sensor, med 2048×2048 ...
Läs Mer

Analys av signaler från RFID-taggar med Matlab

Ett verktyg i Matlab för att filtrera och analysera RFID-data har använts för att optimera hårdvaran där signalerna avkodas ...
Läs Mer

Analys av medicinska mätdata i Matlab

Ett verktyg i Matlab har tagits fram för att anpassa funktioner till medicinska mätdata från experiment med luminiscens och fluorescens ...
Läs Mer

Kort som kommunicerar med RFID-taggar

Vi har tagit fram ett kretskort och antenner som kommunicerar med RFID-taggar, både halv- och fullduplex. En bärvåg från TX-antennen ...
Läs Mer

H.264 -kodning och avkodning av full HD-video

Vi har utvecklat en plattform för H.264-kodning och avkodning av full HD-video, 1080p30, cirka 3 Mbps. Bit rate kan vara ...
Läs Mer

Datainsamling (HDLC, synkro-digital)

Omkonstruktion av enhet för datainsamling avsedd för kalibrering av vapensystem. Apparaten har såväl analoga som digitala ingångar (HDLC, synkrodigital) med ...
Läs Mer

Avsyning av bockning

På mycket kort tid tog vi fram ett visionsystem med två Firewire-kameror, belysning, styrelektronik och PC-programvara, för automatisk avsyning i ...
Läs Mer

Datakommunikation över 2-tråd

För utvärdering av dataöverföring på tvåtråd, överlagrat på matningsspänningen, har vi för kunds räkning tagit fram två kretskort. Dataöverföringen sker ...
Läs Mer

Integrator för MEMS-givare

En integrator speciellt utvecklad för MEMS-givare ingick i en förstudie i syfte att hitta en ersättare för konventionella lösningar. I ...
Läs Mer

Professional filmkamera med HD-upplösning

Vi har deltagit i framtagningen av en professionell filmkamera med HD-upplösning. Kameran sparar filmen i RAW-format med full HD-upplösning (1920×1080) ...
Läs Mer

RF-kretskort

Konstruerat delar av ett RF-kretskort för radarmiljö-simulering 0,5 till 2 GHz. Kortet innehåller bland annat 2 GHz PLL:er med -150dBc/Hz ...
Läs Mer

Mätning av hål

För mätning av hål (kylkanaler) med mera i verktygstål, har vi utvecklat visionfunktion för integrering i kundens maskin. Bland annat ...
Läs Mer

Avsyning i produktion

Ett visionsystem har tagits fram för avsyning i produktion av koaxialkablar, för att löpande kontrollera kvaliteten på jordflätan, för att ...
Läs Mer

Avsyning av förtennad kabel

Ett visionsystem för avsyning av förtennad kabel har tagits fram. Systemet letar efter hål i förtenningen. Systemet avsynar kabeln i ...
Läs Mer

Simulering av IR-kamera i Matlab

Ett verktyg i Matlab för att kalibrera och simulera en IR-kamera. Här kan också 3D-brus mätas på filmsekvenser, vilket är ...
Läs Mer

Modulär datainsamling

Utveckling av hårdvara och programvara för datainsamling av video och ljud för fartygssystem. Uppdraget innehåller flera projekt, varför systemet är ...
Läs Mer

Distribution av MPEG4-video

Distribution av MPEG4-video över nätverk för övervakning av process. Server/client-moduler omvandlar DirectShow-teknologi, och kan lätt integreras i VisualStudio.net-miljö ...
Läs Mer

Flödesmätare

Konstruktion av flödesmätare. Instrumentet mäter flöde med tryck-diff-metoden (linjärpot.). Användaren läser av flödet på en LCD-display. Instrumentet styrs av en ...
Läs Mer

Militär CCD-kamera med bildkomprimering

Militär CCD-kamera med bildkomprimering, mekanik, elektronik och programvara. Kameran filmar en 14-bitars 2048×2048 video i 160 Msamples/s. En ickeförstörande bildkomprimering ...
Läs Mer

Styrkort (DVI)

Styrkort för styrning av 30″ DVI-flatskärm. En mikroprocessor från Atmel hanterar displaystyrning och serieportskommunikation. Systemet sitter i operatörsplats med militära ...
Läs Mer

Visionsystem för avsyning

Vi har tagit fram ett visionsystem för avsyning av instrumentpaneler. Systemet är byggt på Windows med DirectShow och Microsoft Visual ...
Läs Mer

Videoenhet (mixar bild från två kameror och en dator)

Utveckling av videoenhet som mixar bild från två kameror och en dator, till ett hjälpmedel för synskadade. Enheten ger kontrastförhöjning ...
Läs Mer

Inmätning av pendel

Visionapplikation för inmätning av pendel. Pendeln påverkas av virvlar i smält stål som uppstår vid urtappning av stålet ...
Läs Mer

Video – uppspelning/inspelning

Integration av videovisningsfunktionalitet i flygburet system. Server och fler-klient visning av MPEG4-kodad video med systemannotering. Klientdelarna använder sig av DirectShow-funktionalitet ...
Läs Mer

Kvalitetskontroll av tegelpannor, i 2D och 3D (TQC)

Visionsystem i svår miljö med Firewire-kameror och ljudanalys. Systemet (Tile Quality Control, TQC) används för avsyning/kvalitetskontroll vid taktegeltillverkning, både i ...
Läs Mer

Visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor

Vi har utvecklat ett visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor i pappersindustrin. Systemet upptäcker skarvning, veck, sprickor, hål mm – allt ...
Läs Mer

TFT-Display

Inbyggd 8,4-tums TFT-display med programvara, mekanik och bildbehandling. Displayen används i militärt operatörssystem i tuff miljö för visning av kameravideo, ...
Läs Mer

Visionsystem för plastbackar

Visionsystem med bildbehandlingsalgoritmer i produktion för kontroll av position för handtaget på plastbackar avsedda för livsmedel. Backarna kan inte staplas ...
Läs Mer

FPGA-utveckling

FPGA-utveckling av Xilinx 4000-serie ute hos kund. FPGA-erna användes bland annat till motorstyrning och diverse signalbehandling. Kretsarna programmerades i VHDL ...
Läs Mer

Temperaturreglering med övervakning

Temperaturreglering med övervakning av värmejackor inom exempelvis halvledarindustrin. Styrkort med temperaturmätning med termoelement (K-element) och PID-reglering av temperatur. Inställning av ...
Läs Mer

Framegrabber (Linux-baserad)

Vi har tagit fram en Linuxbaserad framegrabber för en mätapplikation. Framegrabbern har två kameraingångar med flexibel triggning, och har ethernetanslutning ...
Läs Mer

I/O kort

Vi har utvecklat ett I/O-kort med ett flertal interface mot solenoider, encoders, linjära lägesgivare med mera. Kortet styrs av en ...
Läs Mer

Styrkort för sputtringsaggregat

Styrkort för sputtringsaggregat med övervakning av ström, spänning, effekt och energi. Kortet innehåller en Spartan-FPGA från Xilinx, en Rabbit mikroprocessor, ...
Läs Mer

Framegrabber/bildprocessor

Vi har utvecklat en bildprocessor för trafiktullar. Det är ett PCI-kort med två kameraingångar för optisk fiber. Utvecklingen har innefattat ...
Läs Mer

Displaysystem

Vi har bidragit med mer än 20 manår ute hos kund med arbete med ett avancerat displaysystem, innefattande specifikationer, analog ...
Läs Mer

Avsyning av etiketter

Visionystem för avläsning och avsyning av etiketter. En linescan-kamera läser av etiketten när den passerar, och en dator med ett ...
Läs Mer

Batteritest – mobiltelefoner

System för batteritest till mobiltelefoner. Ett testhuvud med fjädrande pinnar ansluter mot batteriet, och ett Windows-baserat PC-system, med ett I/O-kort ...
Läs Mer

Styr- och reglerprogram till handverktyg

Vi har vidareutvecklat styr-och reglerprogram till ett hydraulstyrt handverktyg för pressning av kabelskor. En PIC-processor programmerades i assembler ...
Läs Mer

Videokonverteringsutrustning

Till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat militärt flygande display-system har vi tagit fram en videokonverteringsutrustning, ...
Läs Mer

CD-avsyning

Integrerat i en maskin för tillverkning av CD-skivor, har vi tagit fram ett visionsystem för avsyning. Vi har gjort marknadsundersökning ...
Läs Mer

Produktionstest av luftdrivna handverktyg

För produktionstest av luftdrivna handverktyg har vi tagit fram utrustning för mätning av moment och varvtal med motorbroms, luftflöde och ...
Läs Mer

Linescan-kamera

Vi har systemerat och konstruerat all elektronik till en linescan-kamera, fyra kretskort. CCD:n har åtta utgångar till åtta A/D-omvandlare, varje ...
Läs Mer

Jitterdämpare till militär kommunikationslänk

Utveckling av jitterdämpare till militär kommunikationslänk. Vi tog fram analog och digital elektronik. Insampling, datarekonstruktion och digital faslåsning (klockåtervinning) gjordes ...
Läs Mer

Inmätning av referensmärken

Vi har utvecklat algoritmer för ett visionsystem för extremt noggrann (30 nm) inmätning av referensmärken i laser-ritmaskin. Referensmärkena har flera ...
Läs Mer

Stimuliutrustning

Vi har tagit fram en stimuliutrustning, i flera generationer, till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat ...
Läs Mer

Referensinmätning

Vi har tagit fram en mycket kostnadseffektiv visionfunktion för integrering i kunds plåtbockningsmaskin. Vision-algoritmerna baseras på vårt visionbibliotek, och mäter ...
Läs Mer

Kretskort till monteringsmaskin

Till en automatisk monteringsmaskin har vi tagit fram ett 10-tal olika kretskort. Samarbetet med kunden började på 80-talet (tiden före ...
Läs Mer

CCD-detector till spektrometer

Vi har deltagit i utvecklingen av en detektor till en Echellespektrometer, med drivelektronik till Mpixel CCD, klockgenerering till chipet, 16 ...
Läs Mer