Referensprojekt – Test och stimuli

Testsystem för 6 kretskort

Vi har tagit fram ett testsystem med nålar för produktionstest av sex olika kretskort sittande i en produkt. Systemet mäter ...

Emulator i 19-tums rack

Vi har tagit fram två 19-tums rackar, där elektroniken emulerar funktionen hos annan utrustning. Rackarna används där den riktiga utrustningen ...

Signalgenerator för en vektor-ritande display

En signalgenerator för en vektor-ritande display har tagits fram. Kretskortet skapar X- och Y-avlänkning, och övriga signaler som behövs för ...

Test av säkerhetskritisk programvara

Vår visionplattform AVT används för rekursiva tester av säkerhetskritisk programvara. Under utvecklingen av programvaran tillförs funktioner och buggar rättas. Efter ...

Testsystem

Vi har utvecklat ett testsystem med nålfixtur för sluttest och kalibrering av kretskort. Matningsspänning och mätinstrument ansluts via nålarna, och ...

Batteritest – mobiltelefoner

System för batteritest till mobiltelefoner. Ett testhuvud med fjädrande pinnar ansluter mot batteriet, och ett Windows-baserat PC-system, med ett I/O-kort ...

Videokonverteringsutrustning

Till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat militärt flygande display-system har vi tagit fram en videokonverteringsutrustning, ...

Produktionstest av luftdrivna handverktyg

För produktionstest av luftdrivna handverktyg har vi tagit fram utrustning för mätning av moment och varvtal med motorbroms, luftflöde och ...

Stimuliutrustning

Vi har tagit fram en stimuliutrustning, i flera generationer, till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat ...