Test och stimuli

Vi utvecklar utrustningar för produktionstest och regressionstest av elektriska och fysikaliska egenskaper hos produkter. I vissa fall använder vi även avsyning med vision och analys av ljud. Vi utvecklar också stimuliutrustningar som genererar signaler till elektronikprodukter för test eller verifiering av funktion och tillförlitlighet.
Testutrustningar består vanligtvis av en mekanisk fixtur, testelektronik, datainsamlingskort och mjukvara. Utrustningarna är ofta konstruerade för att fungera helt automatiskt. För att underlätta felsökning och eventuell reparation, kan olika hjälpfunktioner byggas in i systemen. En databas med testresultat kan vara en mycket uppskattad funktion, vilket vi gärna integrerar i eller mot något befintligt kvalitetssystem.
Stimuliutrustningar simulerar/emulerar vanligtvis en produkts egenskaper för att säkerställa funktion i andra delar av ett system. En stimuliutrustning kan användas i lab-verksamheter, där det är olämpligt eller omöjligt att använda de komponenter som normalt ska användas i systemet, pga tex pris eller storlek. För att förenkla utrustningens handhavande kan inställningarna göras mjukvarustyrda.
Vi använder både egenutvecklade systemkomponenter och standardkomponenter från ledande tillverkare. För utvecklingen av den nödvändiga mjukvaran använder vi exempelvis LabView, Python, Java, Visual Basic, C, C++ eller C#.
Nedan visar vi några av våra utförda projekt inom test & stimuli

 


Reference projects within Test & Stimulus:

Testsystem för 6 kretskort

Vi har tagit fram ett testsystem med nålar för produktionstest av sex olika kretskort sittande i en produkt. Systemet mäter ...

Emulator i 19-tums rack

Vi har tagit fram två 19-tums rackar, där elektroniken emulerar funktionen hos annan utrustning. Rackarna används där den riktiga utrustningen ...

Signalgenerator för en vektor-ritande display

En signalgenerator för en vektor-ritande display har tagits fram. Kretskortet skapar X- och Y-avlänkning, och övriga signaler som behövs för ...

Test av säkerhetskritisk programvara

Vår visionplattform AVT används för rekursiva tester av säkerhetskritisk programvara. Under utvecklingen av programvaran tillförs funktioner och buggar rättas. Efter ...

Testsystem

Vi har utvecklat ett testsystem med nålfixtur för sluttest och kalibrering av kretskort. Matningsspänning och mätinstrument ansluts via nålarna, och ...

Batteritest – mobiltelefoner

System för batteritest till mobiltelefoner. Ett testhuvud med fjädrande pinnar ansluter mot batteriet, och ett Windows-baserat PC-system, med ett I/O-kort ...

Videokonverteringsutrustning

Till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat militärt flygande display-system har vi tagit fram en videokonverteringsutrustning, ...

Produktionstest av luftdrivna handverktyg

För produktionstest av luftdrivna handverktyg har vi tagit fram utrustning för mätning av moment och varvtal med motorbroms, luftflöde och ...

Stimuliutrustning

Vi har tagit fram en stimuliutrustning, i flera generationer, till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat ...