Vi har utvecklat ett komplett system för Trygghetslarm för äldre. Det unika med vårt trygghetslarm är att det fungerar både inomhus och utomhus. Användaren bär larmenheten på armen och den fungerar som ett traditionellt trygghetslarm inomhus. När användaren går ut spåras enheten med GPS. En GSM-baserad dataförbindelse skickar information till anhörig eller vårdenhet. Larmklockan på armen är även utrustad med en telefonifunktion. Vid larmtryckning kopplas telefonförbindelsen automatiskt upp. På en karta ser man användarens position och med telefonsamtalet följer man upp hur användaren mår. Med vårt trygghetslarm kan användaren gå hemifrån och vistas på annan ort utan att mista tryggheten av sitt larm. Batterinivå och position rapporteras till larmcentralen med förutbestämda intervall.
Vårt trygghetslarm kan anpassas till flera olika applikationer inom många områden för omsorgslarm, detektorer och andra M2M/IoT – produkter.

GPS tekniken är användbar i många sammanhang som kräver modern navigation, på land, i hav och i luften. Att t.ex. utrusta markmaskiner med GPS, monitor och kartprogramvara kan rationalisera bort mödosamma mätmoment vid produktion av infrastruktur så som när man uppför vägar eller byggnader. GPS kan också användas i konstruktioner som behöver en extremt noggrann tidsreferens.

GPRS (General Packet Radio Service) är en bra teknik i sammanhang som kräver en tillförlitlig och alltid tillgänglig datakommunikation.

GPS och GPRS tillsammans är utmärkta byggblock i t.ex. applikationer för exakt positionering, bästa tidsangivelse och datakommunikation i realtid.