Vi har systemerat och utvecklat en familj av kretskort för videodistribution över Ethernet enligt standarden GigE Vision.
Videon skickas i okomprimerat format och kan skickas från sändare till mottagare, eller från en sändare till flera mottagare (multicast).

Tre kretskort har utvecklats med denna videoplattform som grund:

  • Videokonvertering från SDI (seriell video) till GigE Vision
  • Videokonvertering från GigE Vision till DVI/HDMI och GigE Vision
  • Videokonvertering från GigE Vision till analog video

Videoprocessing:

  • Grafikgenerering och overlay med realtidskrav och höga prestanda
  • Rotation, skalning, interlacing och deinterlacing m.m.

Kretsorten är FPGA-baserade och kan lätt anpassas till andra videostandarder och format.