Machine Vision

Vi har byggt upp en gedigen specialistkompetens inom vision/industriell bildbehandling. Vi levererar kompletta skräddarsydda visionsystem och utvecklar även visionkomponenter när så krävs. Vi erbjuder också rena konsulttjänster inom avancerad bildbehandling. Vi erbjuder specialistkunskaper inom vision/industriell bildbehandling. Vi levererar konsulttjänster och utvecklar visionkomponenter alternativt kompletta skräddarsydda visionsystem.

Vi arbetar med bildanalysapplikationer för industriellt, medicinskt och militärt bruk. Kraven är ofta höga, både vad gäller realtidsfunktion och tillförlitlighet.
Ett system består vanligtvis av belysning, kamera, dator och programvara. Vi besitter de kunskaper om belysning, optik, elektronik, bildanalysmetoder och systemutveckling som behövs för ett framgångsrikt visionprojekt.

För att se några av våra utförda projekt inom vision, scrolla nedåt.
De flesta av våra visionsystem bygger på vår egenutvecklade generella plattform Automatic Vision Test, AVT, som har utvecklats under mer än 10 år. AVT används i många olika applikationer, exempelvis vid kvalitetskontroll vid tillverkning av instrumentpaneler till bilindustri, taktegelpannor och stålstänger. AVT erbjuder en mängd visionverktyg och stödjer alla Ethernet- och Firewirekameror.

Läs mer om AVT.

”How to Use Snakes”

Artikel om "snakes"

 

 

 

Läs artikeln här

 

 


Reference projects within machine vision:

Test av säkerhetskritisk programvara

Vår visionplattform AVT används för rekursiva tester av säkerhetskritisk programvara. Under utvecklingen av programvaran tillförs funktioner och buggar rättas. Efter ...

Avsyning av kanter på metalldetaljer

Ett verktyg har tagits fram för avsyning av kanter på metalldetaljer i produktion. Det kontrollerar mått och form, och letar ...

Avsyning av automatsvarvning

Vid svarvning kan fel uppkomma på grund av slitet eller trasigt verktyg. Vi har utvecklat ett visionsystem för automatisk avsyning ...

Kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV)

Vi har utvecklat ett visionssystem för kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV). Systemet används i branscher där produktnamn och annat ...

Vision applikation i produktion

En vision-applikation har tagits fram för att i produktion avsyna en mekanisk detalj. Systemet letar efter skador på produkten, där ...

Mätning av hål

För mätning av hål (kylkanaler) med mera i verktygstål, har vi utvecklat visionfunktion för integrering i kundens maskin. Bland annat ...

Avsyning i produktion

Ett visionsystem har tagits fram för avsyning i produktion av koaxialkablar, för att löpande kontrollera kvaliteten på jordflätan, för att ...

Avsyning av förtennad kabel

Ett visionsystem för avsyning av förtennad kabel har tagits fram. Systemet letar efter hål i förtenningen. Systemet avsynar kabeln i ...

Visionsystem för avsyning

Vi har tagit fram ett visionsystem för avsyning av instrumentpaneler. Systemet är byggt på Windows med DirectShow och Microsoft Visual ...

Inmätning av pendel

Visionapplikation för inmätning av pendel. Pendeln påverkas av virvlar i smält stål som uppstår vid urtappning av stålet ...

Kvalitetskontroll av tegelpannor, i 2D och 3D (TQC)

Visionsystem i svår miljö med Firewire-kameror och ljudanalys. Systemet (Tile Quality Control, TQC) används för avsyning/kvalitetskontroll vid taktegeltillverkning, både i ...

Visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor

Vi har utvecklat ett visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor i pappersindustrin. Systemet upptäcker skarvning, veck, sprickor, hål mm – allt ...

Visionsystem för plastbackar

Visionsystem med bildbehandlingsalgoritmer i produktion för kontroll av position för handtaget på plastbackar avsedda för livsmedel. Backarna kan inte staplas ...

Avsyning av etiketter

Visionystem för avläsning och avsyning av etiketter. En linescan-kamera läser av etiketten när den passerar, och en dator med ett ...

CD-avsyning

Integrerat i en maskin för tillverkning av CD-skivor, har vi tagit fram ett visionsystem för avsyning. Vi har gjort marknadsundersökning ...

Inmätning av referensmärken

Vi har utvecklat algoritmer för ett visionsystem för extremt noggrann (30 nm) inmätning av referensmärken i laser-ritmaskin. Referensmärkena har flera ...

Referensinmätning

Vi har tagit fram en mycket kostnadseffektiv visionfunktion för integrering i kunds plåtbockningsmaskin. Vision-algoritmerna baseras på vårt visionbibliotek, och mäter ...