Konstruktion av analog telefon (PSTN). Apparaten ingår i ett audio/visuellt hjälpmedel för personer med hörselskador. Telefonen ansluts dels till telenätet, dels (via galvaniskt isolerade in- och utgångar) till en PC via en 3,5 mm telekontakt.