Teknikområden

Elektronik

Electronik

BitSim NOW har specialister inom både analog och digital elektronik. Vi har lång erfarenhet av programmerbar logik, FPGA, ASIC, PCI -bussar och inbyggda processorer. Inom det analoga området har vi kunskap inom strömförsörjning, transmissionsteknik, EMC- och CCD -detektorer.
Läs mer

Mjukvara

Mjukvara

Inom programvaruutveckling kan nämna drivrutiner, nätverksprogram och användargränssnitt samt tekniska tillämpningar såsom bildanalys och kommunikations-applikationer. Realtidskrav är vanliga i våra projekt.
Läs mer

Kameradesign

Kamera design

Vi har deltagit i utvecklingen av ett antal kameror av olika slag. Linescan-kameror, IR-kameror, filmkameror, elektronmikroskops-kameror mfl.
Läs mer

Machine Vision

Machine Vision

Vi har byggt upp en gedigen specialistkompetens inom vision/industriell bildbehandling. Vi levererar kompletta skräddarsydda visionsystem och utvecklar även visionkomponenter när så krävs. Vi erbjuder också rena konsulttjänster inom avancerad bildbehandling.
Läs mer

Embedded Computing – Datainsamling

edge-computing

Med begreppet ”Embedded computing” avses att den insamlade informationen behandlas till en del utanför det centrala molnet. Detta gör man för att avlasta den central behandlingen och reducera behovet att överföra stora mängder data. Detta område arbetar vi inom.
Läs mer

Test & Stimuli

Test

BitSim NOW utvecklar utrustningar för produktionstest och regressionstest av elektriska och fysikaliska egenskaper hos produkter. I vissa fall använder vi även avsyning med vision och analys av ljud. Vi utvecklar också stimuli-utrustningar som genererar signaler till elektronikprodukter för test eller verifiering av funktion och tillförlitlighet.
Läs mer

Mekanik

Mekanik

BitSim NOW har lång erfarenhet av komplicerade mekanikkonstruktioner. Vår kunskap om olika material, ytbehandlingar och produktions-metoder, gör att vi kan utveckla produkter med ruggad design som används i vacuum samt strålningsintensiva och andra extrema miljöer.
Läs mer