Ett verktyg i Matlab har tagits fram för att anpassa funktioner till medicinska mätdata från experiment med luminiscens och fluorescens.