Ett verktyg i Matlab för att filtrera och analysera RFID-data har använts för att optimera hårdvaran där signalerna avkodas.