Vill du visa text, grafik eller video på en inbyggd display?
Kanske till och med blanda video och grafik på displayen?

Vi har utvecklat grafik- och videodelarna för en backkamera till bussar. En display visar kamerans rörliga bilder mixade med en överlagrad informativ grafik. Chauffören har bättre uppsikt över bussens dörrar vilket förbättrar säkerheten för passagerare som kliver på och av bussen.

Grunden i konstruktionen är ett av våra egna konstruktionsblock, BADGE, en grafik- och videoplattform.

Konstruktionsblocket är väl beprövat, i över 10 år har vi anpassat blocket till varierande lösningar och produkter på många marknader i hela världen.

BADGE kan vi kostnadseffektivt anpassa till en rad andra grafiska tillämpningar, t.ex displayer på utrustning till medtech, fordon eller industri.