Integrerat i en maskin för tillverkning av CD-skivor, har vi tagit fram ett visionsystem för avsyning. Vi har gjort marknadsundersökning och val av den snabba CCD-linjescankamera som läser in en bild av CD-skivan när denna snurrar ett varv. Bilden skickas till ett av oss framtaget framegrabberkort, där viss bildbehandling utförs i hårdvara. Efter detta behandlas bilden i mjukvara med vision-algoritmer utvecklade av oss, och man söker där efter ytdefekter mm. Över 400 maskiner är tillverkade med denna utrustning.