För utvärdering av dataöverföring på tvåtråd, överlagrat på matningsspänningen, har vi för kunds räkning tagit fram två kretskort. Dataöverföringen sker med olika hastigheter och med olika metoder, i mycket störig miljö.