I ett kunddrivet projekt var vi med och utvecklade elektronikhårdvaran till en tracker som används till att spåra t.ex. barn i realtid. Trackern kommunicerar i ett mobilnät och med navigationssatelliter i GPS. Den här trackern ihop med en smartphone-app spårar med en precision på några meter. Telefon-appen visar på skärmen vart barnet befinner sig och hur långt bort det är. Ett larm går när barnet rör sig längre bort än man själv tänkt sig. GPS-trackern är en konsumentprodukt som fungerar i stora delar av världen och säljs med abonnemang till mobiltelefonen.

Krav på stor precision i plats- och tidsangivelse kräver goda signalegenskaper. Med det kravet integrerade vi antennkonstruktionen till det lilla prisvärda kretskort. Vi utvecklade också delar av den inbyggda mjukvaran och optimerade batteritiden. Avslutningsvis monterade vi prototyper, elektroniken i sitt chassi, samt validerade konstruktionen.

GPS tekniken är användbar i många sammanhang där det krävs modern navigation, på land, i hav och i luften. Att t.ex. utrusta markmaskiner med GPS, monitor och kartprogramvara kan rationalisera bort många moment vid produktion av infrastruktur som när man uppför vägar eller byggnader. GPS kan också användas i konstruktioner som behöver noggrann tidsreferens.