Vi vidareutvecklade ett högspännings-AC/DC-aggregat. Aggregatet används för att ladda upp stora kondensatorer, vilka ingår i ett medicinskt system.