Förstudie där möjligheten att driva elektronik via induktiv koppling till en kraftkabel undersöktes. Svårigheten låg i att kraftkabeln skulle löpa genom elektronikenheten, och således bestod ”transformatorns” lindning av endast ett varv. NOW drog slutsatsen att projektet var genomförbart, och en prototyp visades för kund.