Ett interfacekort till fartygssystem har tagits fram. Kortet har interface mot andra enheter, bland annat NMEA-kanaler med höga isolationskrav. Andra interface är Ethernet, USB, och isolerad RS422. En Microchip PIC32MZEF microcontroller sköter kommunikationen mellan de olika enheterna.