Vi har utvecklat en 6 kW inverter för induktiv uppvärmning. I uppdraget ingick simulering och beräkningar, design, schemaritning och realisering, samt prototypframtagning och test.