Vi har hjälpt till att utveckla flera modeller av kretskort som idag är plattformar till många olika övervakningskameror. Plattformarna fungerar för övervakning under såväl dagen som natten och är konstruerade med varierande prestanda och kapacitet för att lagra IR-bilder både i stillbildsformat och i videoformat.
Noggrannheten i IR-detektorn är stor, på ett avstånd av flera kilometer kan kameran skarpt detektera en person i mörkret.

För att klara kundens krav på fysisk storlek är kretskorten komplexa med upp till 16 lager, små ledarbredder och tätt packade komponenter.