Vi har tagit fram ett antal boxar med olika kamerainterface, och omvandlat dessa till CameraLink-format för vidare inkoppling till FrameGrabberkort i Unix-dator, för analys av bilder i forskningsprojekt.