Vi har utvecklat ett visionssystem för kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV).
Systemet används i branscher där produktnamn och annat måste vara tydligt tryckt på varje produkt. Detta system säkerställer att varje produkt som lämnar produktionslinan uppfyller de kvalitetskrav som ställs inom respektive bransch.