Ett äldre relä-bestyckat motordrivar-kort ersätts av ett halvledarbestyckat dito, med analoga drivsteg, och H-bryggor. Krav från kunden var fullständig kompabilitet avseende fysisk storlek, hålbild och interface mot systemet i övrigt. Konstruktionen innehåller moderna MOS-FET:ar samt lättillgängliga diskreta komponenter för att säkra långsiktighet i tillverkningen.