Visionsystem i svår miljö med Firewire-kameror och ljudanalys.

Systemet (Tile Quality Control, TQC) används för avsyning/kvalitetskontroll vid taktegeltillverkning, både i 2D och 3D. Storleken på tegelpannorna kontrolleras, och defekter i yta och kanter detekteras med hjälp av kameror, där mikrometertunna sprickor avslöjas. Dessutom används ljudanalys för detektering av dolda sprickor inuti pannan.

Programvaran är skriven i C++ med hjälp av DirectShow och Microsoft Vísual Studio.

Hårdvaran består av en PC med I/O-kort, och extern PLC och fotoceller, och är uppbyggt på Bosch Rexroth-balkar kring det löpande bandet. Systemet är helt parameterstyrt och lagrar statistik, och man kan välja att spara bilder och ljud för uppföljning.

Systemet har i olika specialvarianter levererats till såväl svenska som danska tegelbruk, för olika sorters lertegel och betongtegel.

 

Läs mer nedan om TQC (på engelska).


Tile Quality Control (TQC)

What is it?
It is an advanced Quality Control system developed by BitSim NOW to inspect defects in roof tiles.

It is:
• Easy to integrate in a production line
• Compact
• Fully customizable

How does it work?
• A set of cameras does surface and 3D analysis
• The sound control system analyzes the tile resonance
• A specific software based in our Automatic Vision Test platform (AVT) processes and analyzes the data
• The collected data is then stored for statistical analysis

How can it help you?
• It improves the quality. Tiles outside the tolerances are automatically removed from the production line
• It is faster than visual inspection (more than 1 tile/sec)
• It is less expensive than visual inspection. A return of investment within a period 2 – 5 years is expected, depending on the particularities of your company

• It releases people from tedious work (visual inspection) so they can be re-assigned to tasks where they can add value to the process
• It collects data for statistical analysis of the process

”No one can compete with a robot doing a robot’s job. People will be happier doing tasks where they can make the difference.”

What defects does it detect?
• Cracks
• Dimensional defects. Thanks to the 3D analysis it is also possible to detect bending and torsion defects
• Other surface and internal defects