Vi har utvecklat en röntgenkamera med mycket hög prestanda.
Kameran läser parallellt bildsignaler från ett hundratal röntgensensorer, mellanlagrar signalerna och skickar informationen till en extern dator för vidare bildbehandling.

Bildresultatet måste vara av högsta kvalitet. Inga bitar får gå förlorade eller bli fel. Den mycket höga upplösningen, som så många samverkande röntgensensorer ger, kräver en konstruktion med snabb och komplex datainsamling. Vi utvecklade därför en detektor med tre olika processorsystem varav ett sitter i en FPGA-krets.

Byggblocken i den här röntgendetektorn kan vi vidareutveckla för andra applikationer som hanterar stora datamängder i en ström.