Vi har utvecklat en autonom seismologisk detektor som samlar in och lagrar data om berggrundens fysikaliska egenskaper. Detektorn används på stora havsdjup och produceras i höga volymer. Designen har en rad kundspecifika anpassningar. Olika funktioner är fördelade på flera runda kretskort så att de passar i ett djupsäkert chassi. Konstruktionen samlar data med exceptionellt bra upplösning. En PC-mjukvara omvandlar sedan data till tredimensionella geologiska grafer som är lätta att tolka. En atomurslösning för extremt noggrann tidsangivelse är implementerad i varje enhet. Systemets tusentals autonoma detektorer kan därmed synkronisera perfekt med varandra. Varje enhet drivs med batteri och måste kunna vara i drift länge. Därför är designen också ovanligt energisnål.

Stora delar av konstruktion lämpar sig utmärkt för anpassning och vidareutveckling till andra seismologiska tillämpningar eller till andra system som behöver samla in data.