Vi har vidareutvecklat styr-och reglerprogram till ett hydraulstyrt handverktyg för pressning av kabelskor. En PIC-processor programmerades i assembler.