Prevas/BitSim NOW medlem i nytt forskningscentrum för strategiska metaller

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har beviljat medel till ett mångvetenskapligt forskningscentrum som under ledning av Uppsala universitet ska bedriva både grundläggande och innovativ forskning om strategiska och kritiska metaller och mineral, en forskning som har stor internationell betydelse.

https://lnkd.in/dfUARXuM

#geophysics #seismology #geofysik #seismologi #rareearthmetals #jordartsmetaller