BitSim NOW har en V4L (Video4Linux) SW driver för VoSPI redo.

FLIR Lepton IR-sensorer använder ett dedikerat format som kallas VoSPI, ”Video over SPI”. MIPI CSI-2 är ett standard videointerface-format som ofta används av tillverkare av bild-sensorer.
BitSim NOW har utvecklat ett IP-block – BitVoSPI MIPI – som fungerar som en brygga mellan dessa två standarder.

BitSim NOW’s hårdvaru-IP-block, som är implementerat i en FPGA, omvandlar VoSPI till MIPI CSI-2.

Programvaran är byggd på Yocto – Linux + Video for Linux tillsammans med gstreamer. En histogramfilterfunktion är adderad för att förstärka detaljer i IR-bilden. Och slutligen har en dedikerad gstreamer client applikation skapats för den mottagande PC-sidan för att hantera monokrom video.

Demo-systemet består av sensorn, ett FPGA-kort och ett i.MX8 ARM-kort som kör Linux.

BitSim’s VoSPI FPGA IP-block har testats på Xilinx- och Microchip-plattformar.

BitSim’s MIPI-CSI2 block finns tillgängligt för Xilinx, Intel och Microchip FPGAer.

Läs mer om BitSims VoSPI IP: https://bitsimnow.se/bitvospirx-for-flir-lepton-ir-sensor/

Läs mer om MIPI CSI-2: https://www.mipi.org/specifications/csi-2

Se mer på https://bitsimnow.se/ip-block/ eller kontakta info@bitsimnow.com

Lämna ett svar